Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pyramidy

30. 6. 2007

Pyramidy


Egyptské pyramidy

Slovo pyramida pochází z řeckého slova "pyramis" neboli královská hrobka. Staří Egypťané nazývali pyramidy "mer". V arabštině "al Haram".

Na území Egypta se dochovalo více než sto pyramid, ne všechny se však dochovaly v takové míře jako pyramidy v Gíze. V některých případech se jedná pouze o základní kameny, které byly odkryty z písku teprve v nedávných dobách. Ne všechny pyramidy byly technicky zpracovány tak kvalitně jako Gízské pyramidy a jejich materiál byl mnohdy v pozdějších dobách použit jako stavební materiál.

K čemu pyramidy sloužily?

Ačkoli v souvislosti s Velkou pyramidou existuje řada nejrůznější fantastických teorií o účelu pyramid, v dávných dobách sloužily jako hrobky panovníků, místo jejich posledního odpočinku. Jejich tvar měl zároveň symbolizovat schody do nebe. Pyramida nikdy nebyla osamocenou stavbou, nýbrž se vždy jednalo o součást rozsáhlejšího pyramidového komplexu, který byl tvořen pyramidou, satelitními pyramidami, vzestupnou cestou, ohradní zdí, zádušním a údolním chrámem.

Jak již bylo napsáno, pyramida sloužila jako hrobka. Se stavbou pyramidy panovník většinou začal v okamžiku, kdy byl dosazen na trůn. Pokud byl jeho život příliš krátký a pyramida za jeho života nebyla dokončena, záleželo pouze na jeho nástupci, zda nechal pyramidu dokončit či nikoli. Dokončení muselo být provedeno do 70 dní od panovníkovy smrti, což byla doba určená k mumifikaci.

První pyramidou, která se nám dochovala do dnešních dní, je stupňovitá pyramida faraona Džosera ze 3. dynastie nacházející se na Sakkárském pohřebišti. První pravou pyramidu nechal postavit v Gíze panovník Cheops.

Staří Egypťané věřili, že tělo musí být po smrti zachováno, aby se duše panovníka měla kam vracet. Bohužel pyramidy neunikly pozornosti lupičů již v dobách starého Egypta. V pozdějších dobách stále docházelo k vykrádání pyramid a ničení královských mumií, což následně vedlo ke změně stylu hrobek, které měly být utajeny před okolím (viz Luxor a Údolí králů).

Pyramidy v Gíze

Gíza se nachází na předměstí Káhiry, ještě před sto lety byla samostatnou částí, ale v současné době z důvodu rozsáhlé výstavby již tvoří s Káhirou jednolitý celek. V dávných dobách toto místo bylo nazýváno Imentet nebo Cheret Necer (pohřebiště). Později bylo pojmenováno Gíza podle nedaleko se nacházejícího stejnojmenného města.

Gíza, to nejsou pouze nejznámější tři pyramidy, ale rozsáhlý pohřební komplex, kde byli pohřbeni panovníci prvních tří dynastií. A nejen oni, významné z archeologického hlediska je také soukromé pohřebiště hodnostářů Staré říše. Stěny jejich hrobek jsou pokryty cennými reliéfy znázorňujícími tehdejší život.